Kontakt
Fabrika e Tubave Plastike Frutibest prej vitit 2006 prodhon tuba plastike HDPE, HDPE-RC, Tuba Korrogato, Tuba PVC, Tuba PPR, Rekoderi etj.

Na Kontaktoni

+355 68 20 71 277
Fabrika e Tubave Plastike Frutibest prej vitit 2006 prodhon tuba plastike HDPE, HDPE-RC, Tuba Korrogato, Tuba PVC, Tuba PPR, Rekoderi etj.

Tuba Korrogato

Tubat korrogato jane te prodhuara ne baze te standartit  EN 13476-3:2018, dyshtresore ku shtresa e bredshme eshte e lemuar dhe ajo e jashtmja e brinjezuar dhe vijne ne dy versione: SN4 me veshje te brendshme blu dhe SN8 me veshje te brendshme te verdhe. Dimensionet e tyre fillojne  nga DN110  deri ne DN630. Këto tuba shërbejne për kanalizimet nëntokësore të ujërave të zeza dhe ujërave atmosferik.

Karakteristikat e ketyre
tubave jane:

Tuba Elektrike

Këto tuba shërbejne për mbrojtjen e kabllove elektrik në fushën e energjitikës dhe telekomunikacionit për mbrojtjen e fibrave optike. Ato janë të dimensioneve te ndryshme, nga DN20 deri ne DN110. Paketimi i tyre është në formë role me gjatësi 50m dhe montimi i tyre ne toke eshte i lejuar deri ne 1.5m thellesi.